Flugtskydning | Alt hvad du skal bruge til flugtskydning


Flugtskydning 

Inden for skydning med ’’haglgevær til lerdue’’ findes der en række forskellige discipliner/arter. Blandt andet jagtskydning under Danmarks Jægerforbund, som er den helt klassiske disciplin, som du i de flest tilfælde støder på, på din lokale skydebane. Her skydes der til 24 eller 40 lerduer, fordelt på fire poster. Det er også denne disciplin du eksamineres i til haglskydeprøven.

Jægersporting 

I jægersporting er der 6 kastemaskiner, som har til formål at kaste lerduerne på en måde hvorpå det minder mest om en jagtsituation. Reglerne skydebanerne er underlagt, er små så derfor er hver jægersporting bane unik. Lerduerne kan altså blive kastet langs jorden, men kan også flyve lodret op i luften og i det hele taget på mange abstrakte måder.

Jægertrap

I jægertrap er fem skytter plaserret i en halvcirkel. Som skytte afgiver du kun et skud ad gangen, og skiftes indtil der er skudt til 25 bagduer. I nordisk trap (som kun udfores i Norden) skydes der til 25 bagduer, på en bane med fem standpladser, med en afstand på 10 meter fra lerduekasteren. Skytten skyder fem skud pr. standplads og går derefter videre.

Skeet

I Skeet er lerduekasterne plaserret i to tårne, som kaster højt og lavt. Her er der syv standpladser, som er placeret i en halvmåne. Med start fra venstre mod højre, skal der skydes til 25 duer og kun afgives ét skud pr. lerdue.

Sporting er en international konkurrencedisciplin og udføres på tre forskellige måder/discipliner.
Engelsk Sporting, FITASCH Sporting og den mest kendte i Danmark, nemlig Compak Sporting. Tager vi fat i Compak Sporting, her er man seks skytter, men kun fem standpladser. Det betyder at en skytte må stå over. Lerduerne kastes som enkelt duer, eller som dublee. I denne disciplin er der stor variation.

Olympisk trap

I Olympisk trap/dobbelt Trap som vi kender fra de olympiske lege består banen af fem stanplaser, med en placering 15 meter fra lerduekasterne. Lerduerne kan herfra sendes ud i tre forskellige retninger, i uvilkårlig sortering.

Lerdueskydning generelt er en god måde at holde dine skydefærdigheder med haglgeværet ved lige på, eller måske endda udvikle dem, for dig som er jæger. De gentagne skuldringer, svinget med haglgeværet og våbenhåndteringen.

 

På flugtskydningsbanen vil du være i et miljø hvor der bliver afgivet rigtig mange skud, så du har et sikkerhedsmæssigt ansvar for andre og dig selv. For din egen skyld bør du bære høreværn, eller andet beskyttelse til ørene. Det er heldigvis mere accepteret, end før i tiden at bære for eksempel høreværn. Sikkerhedsbriller ses også mere og mere på de danske flugtskydningsbaner. Man hører sjældent om øjn skader i forbindelse med jagt eller flugtskydning, men det sker og i en sådan situation kan et par skydebriller være afgørende for om du bevare dit syn. Det bliver også nævnt fra producenterne bag skydebrillerne at de skaber kontrast i landskabet, som får lerduen til at skille sig ud. Du vil stort set ikke se én professionel skeetskytte til for eksempel OL uden skydebriller, så måske der er noget om det.

Skydevest

En skydevest er uundværlig hvis du jævnligt er på flugtskydningsbanen. Skydevesten er i sig selv let og behagelig og så har den gode og store lommer til de mange flugtskydningspatroner du skal bære rundt på. Chokes til haglgevær er også noget som et set mere her de senere år. Det er en form for rør, som skrues ned i haglgeværets løb, for at gøre omkredsen af løbet mindre, for at få en bedre samling på haglsværmen (hvilket er effektivt på længere skudhold, men også skud til små mål, som en lerdue). Husk rigeligt med flugtskydningspatroner og ellers kan disse på de fleste flugtskydningsbaner købes.

Skydebriller

Skydebriller er også godt når du skal på skydebanen. Disse findes i mange farver og variationer, afhængig af lyset og duetyperne.